Stambyte

Dags för stambyte eller servisbyte?
Vi ringer upp dig!

  Svenska Fukt har lång erfarenhet av både stambyte och servisbyte.

  Äldre vatten- och avloppsledningar, eller stammar, har vanligtvis en livslängd på ca 40 år. Därefter kommer problemen såsom rost, stopp i avlopp, försämrat vattentryck och lång väntan på varmvatten. Att inte göra något kan bli dyrt. I Sverige kostar vattenskadorna fem miljarder kronor om året.

  Stambyte

  Ett stambyte innebär bland annat att gamla spillvattenledningar (avlopp) och vattenledningar byts ut och ersätts med nya rör. Vanligtvis är det i källargolvet som dessa ligger i en fastighet. Vatten- och spillvattenledningar har normalt en livslängd på ca 40-60 år, med självklart varierar detta.

  Ett stambyte går till så att det befintliga betonggolvet sågas eller bilas upp och de gamla ledningarna friläggs. Därefter demonteras dem och nya ledningar av kompositmaterial läggs i golvet.

  Man säkerställer sedan att det nya avloppet ligger med rätt fall, både genom höjdmätningar och provspolningar. Avloppet fixeras när allt är kontrollerat. Därefter återställer man golvet genom att gjuta igen de spår som gjordes i inledningen av arbetet.

  De boende kan i de flesta fall fortfarande bo kvar som vanligt under arbetets gång.

  Servisbyte

  Även de ledningar som transporterar tappvatten och avloppsvatten till och från en fastighet behöver bytas ut efter passerad livslängd. Det gör man när de gamla rören riskerar att sätta igen och spricka, vilket kan leda till stora skador på byggnader och inventarier.

  Vid ett servisbyte börjar man med att gräva upp området från huset där utgående avlopp och inkommande vatten har sin passage. Oftast ligger dessa ledningar på sådant djup att de måste grävas fram med grävmaskin.

  Sedan friläggs ledningarna till nästa kopplingspunkt som oftast är vid tomtgränsen. När ledningarna är frilagda demonteras dessa och nya ledningar läggs ner i schaktet, även kallat servis eller rörgrav. Avloppsledningen ska ligga stumt på botten av rörgraven med korrekt fall för fungerande avrinning. Fallet på avloppet kontrolleras med höjdmätningar samt praktiska provspolningar. Därefter återfylls schaktet med befintliga massor och marken grovplaneras till ursprunglig nivå.

  All kontakt med ledningsägaren för frågor som avstängning av vatten, tekniska förutsättningar och lokala krav, sköts av oss.

  Kostnadsfritt offertförslag

  Har du frågor om hur vi kan hjälpa dig?
  Skicka ett meddelande så kontaktar vi dig snarast!

  Marknadsansvarig / Kalkylator
  Vi ringer upp dig!