Referenser

HSB Södertörn – Renovering stödmurar & fasadsockel

A. Åtgärda snedställning av stödmurar,

B. Säkerställa att stödmurar bibehåller rätt position.

C. Reparera ytliga skador på samtliga stödmurar

D. Rak ställa betong trappstegen från gatuplan upp mot hus A.

E. Utföra åtgärder mot vattenavrinning för att förhindra att dagvatten ej rinner mot komplementbyggnad eller mot hus A

F. Ta bort betongfundament i mark framför varje entrétrappa i hus A, B, C

G. Rivning och planläggning av ny asfalt, i anbud skall ingå asfaltering med 100 kvadratmeter och får ej skapa stående vatten.

H. Byta ut fasadsocklar till ny fuktsäker konstruktion samt se till att husets hörnstolpar vid hus entréer fuktsäkras.

HSB Södertörn – Brf Ekbacken. Renovering stödmurar och fasadsockel

134

Montering av avrinningsgaller som följer hela stödmuren etappvis. Avrinningsgaller har stödgjutits med K40 betong. Avrinning sker i slänt bredvid stödmur. Yta bredvid avrinningsgaller har asfalterats med lämpligt fall mot avrinningsgaller.

 

Kostnadsfri offert