Referenser

Källarrenovering Sexmansvägen, Stuvsta Privatkund

Bygg – Rivning av källare samtliga väggar och golv.

Anläggning nytt betonggolv i källare, fuktsäker golvkonstruktion bestående av avjämning makadamm ca 5cm,  isolering 200mm Isodrän, armering samt läggning LK-golvvärme som avslutas mot fördelare.
Gjutning 100mm konstruktionsbetong, slodad yta.

Dränering baksida samt gavel mot sovrum med Isodränsystem, anläggning ny dagvattenavrinning vid sovrumsknut

Våtrum – Avfuktning ytterväggar. Rivning och uppförande av nytt tak. Uppförande väggar enligt BKR
Ny vägg mellan ”Bastu och Pannrum i linje med ytterdörr. Ny isolerad yttervägg,  fuktsäker konstruktion, befintlig/ny karm med dörr återmonteras

VVS – Omläggning av befintlig värme och vatten på golvet. Omläggning av befintlig värme och vatten i taket. Ny avloppsgroda i badrum, lika som befintlig med 1 extra brunn i pannrum samt 1 extra brunn för framtida bastu. Ny avloppsgroda i tvättstuga, lika som befintlig. Komplettering tvätt och bad samt montering av vitvaror.

Källarrenovering  Sexmansvägen, Stuvsta Privatkund

El – Nydragning/omdragning av befintlig el i väggar och tak, i ny tak och väggkonstruktion. 3 uttag, 1 armaturuttag i tak samt strömställare i respektive rum.

234

 

 

 

Läs mer om källarrenovering under våra tjänster.

Kostnadsfri offert källarrenovering