Kundportal


Svenska Fukts nya kundportal skapar en realtidsrelation där kunden har möjlighet att vara delaktig i hela byggprocessen från början till slut. Detta kvalitétsäkrar både utförandet och ekonomi i projektet. Nya beställningar kan godkännas direkt online. Ritningar och protokoll kan enkelt laddas ner till mobil eller surfplatta. Projektets alla bilder finns också tillgängliga i samma stund som personal på plats tagit dom.