Våra tjänster


Har du koll på krypgrunden?

En skönare tillvaro med en torr krypgrund

Faktum är att mer än varannan villa med krypgrund har problem med fukt och mögel. Problemen uppstår då varm luft kommer in i den svala grunden och kondens bildas. Mögel, bakterier och rötsvampar påverkar inomhusmiljön negativt och kan dessutom orsaka skador som är dyra att åtgärda då detta inte täcks av den traditionella villaförsäkringen. Hur ser det ut under ditt golv? Vi arbetar främst i Stockholm med dessa frågor.

Varför drabbas krypgrunder ofta av fuktproblem?

En modern krypgrund anses idag vara en riskkonstruktion eftersom det mycket lätt uppstår fuktproblem i denna. Fuktproblemen beror som regel på årstidsväxlingar och drabbar främst ouppvärmda utrymmen som krypgrunder, vindar och kallförråd. Där kan fuktnivån periodvis bli så hög att bakterier, mögel och andra mikroorganismer börjar utvecklas. När luftfuktigheten är över 75 % trivs de mycket bra. Det genomsnittliga årsmedelvärdet för relativa luftfuktigheten (RF) utomhus är ca 80-85 %. Därför är det viktigt att själv hålla koll på fuktnivån så att krypgrunden inte får fuktskador som kan leda till kostsamma renoveringar.

Säkra grunden med krypgrundsavfuktning

Det lättaste sättet att undvika fuktproblem i grunden är helt enkelt att hålla den relativa luftfuktigheten så låg att tillväxt av mögel och svampar inte är möjlig. Tre enkla steg är allt som krävs:

1.Kostnadsfri besiktning

Vi börjar alltid med en grundlig besiktning, där vi bland annat kontrollerar om det finn kondens eller synliga skador i krypgrunden samt om det finns material som är särskilt fuktkänsliga. Vi mäter fuktigheten och om det är för hög fuktighet ger vi dig tips och råd om vilka åtgärder du kan vidta. Ofta kan en krypgrundsavfuktare lösa problemet.

2. Installation

Genom att installera en krypgrundsavfuktare sorptionsavfuktare, trygghetsvakten alternativt varmgrund vald utifrån din krypgrunds förutsättningar kan den relativa luftfuktigheten i krypgrunden hållas under kontroll.

3. Underhåll och service

Vårt serviceavtal ingår en årlig kontroll och service av avfuktaren. Om det är något fel som uppstår är det bara att ringa oss så hjälper vi dig.

 

Kontakta oss för hjälp med krypgrunden

Kostnadsfritt offertförslag för mer information ring 08-798 88 80

im2

Kostnadsfri offert på hjälp med krypgrundsproblem