Referenser


Isodrän anlitar Svenska Fukt för dränering i TV

I avsnittet talar man om hur en dränering går till och tar upp frågor som, viktiga saker att tänka på
samt hur mycket en dränering ska kosta.
Klicka här..

Brf Banslätts garage i Tullinge ska dräneras om

Brf Banslätts garage på Kvällsvägen, Römossevägen i Tullinge ska dräneras om.
Dagvattenavrinning från garagegolv (nedreplan) skall förberedas med nya dagvattenrör ut från garage. Dagvatten och dräneringsledningar skall anslutas mot kommunala ledningsnätet. Dränering utföres med Isodrän.
Klicka här..

HSB Södertörn – Renovering stödmurar & fasadsockel

A. Åtgärda snedställning av stödmurar,
B. Säkerställa att stödmurar bibehåller rätt position.
C. Reparera ytliga skador på samtliga stödmurar m.m,
Klicka här..

Källarrenovering Sexmansvägen, Stuvsta Privatkund

Total källarrenovering.
Rivning all gammal byggnation samt el och vatten. Ny planslösning med fuktsäkra väggar mot yttervägg samt fuktsäker golvkonstruktion typ Isodrän. Nya ytskikt och armaturer.
Klicka här..