Våra tjänster


Installera golvvärme och isolera källargolv

Fuktsäker betongkonstruktion med golvvärme

Vill du frigöra mer bostadsyta för till exempel förvaring, tvättstuga eller boende?
Idag behöver inte källaren lukta källare eller vara fuktig och kall. Numera renoverar man betonggolvet i ett hus med källare på samma sätt som när man bygger platta på mark.


Principen är den samma som när man bygger platta på mark, isoleringen ska ligga ytterst och betongen innerst, på det sättet fungerar isoleringen även som ett kapillärbrytande (fuktbrytande) skikt. I betongen kan man också gjuta in värmegolv för uppvärmning av boytor, då förhindrar isoleringen att värme inte läcker till marken.

Golvvärme kan kopplas samman med husets vattenburna system via golvvärmerör. Vid golvvärme finns risk för kallras (drag) vid fönstren, och därför kan isolerglas vara nödvändiga.
Med golvvärme får man en jämn temperatur i rummet och torra golv, vilket är speciellt fördelaktigt i våtutrymmen. Man får sköna golv och slipper synliga radiatorer.

Konstruktionen ger totalt sett en torr och fuktsäker miljö. Vi arbetar främst i Stockholm med källargolv.

Ventilerade golvkonstruktioner

En annan typ av fuktsäker konstruktion på källargolvet är att man lägger på ett ventilerat golvsystem för att slippa fukt.
Man skapar även här en fuktsäker konstruktion men värmen i golvet blir begränsad till komfortvärme endast för golvet.
Skillnaden är att en ”fuktsäker konstruktion med golvvärme” även har kapacitet att värma upp boytor.

Konstruktionen bygger på att man monterar en fuktskyddsmatta över betongen och på så vis hindrar fukten från att vandra från den fuktiga betongplattan till övergolvet.
Med hjälp av en frånluftsfläkt som blåser in varm och torr inomhusluft under kanalerna i fuktskyddsmattan ventileras fukten ut och den varma samt torra inomhusluften skapar ett varmare golv som blir behagligare att gå på.

 

Kontakta oss för hjälp med källargolv

Kostnadsfritt offertförslag för mer information ring 08-798 88 80

im2