Våra tjänster


Vanliga frågor om dränering

Hur kommer det sig att jag har fukt i källaren?

Det kan bero på att dräneringen har upphört att fungera, men det i sin tur behöver inte innebär att man märker av fukt i källaren. Oftast uppstår fuktskador i samband med fler orsaker till fel. Vanligaste problemen, i kombination med stopp i dräneringen, är att marken på vissa ställen lutar mot huset och att regnvattnet från stuprören inte leds bort i markens rörsystem.

När kan jag dränera om huset?

Ett hus i storleksordningen 80-120 kvm tar oftast ca en arbetsvecka att dränera om. Saker som markförhållanden, byggnader och växtlighet kan givetvis påverka. Det går bra att dränera om huset vilken tid som helst på året.

Hur länge håller egentligen en dränering?

Om huset är mellan 25 och 30 år gammalt kan man med vetskap om vilka material och arbetsmetoder som användes tidigare misstänka att er dränering behöver göras om. Det finns dock tillfällen då det är viktigt att se över dräneringen: ombyggnad/tillbyggnad av huset, nybygge av altan, förstukvist, eller ombyggnad/renovering av rum i källaren. Man kan också välja att göra det i förebyggande syfte, och givetvis bör man dränera om ifall man har stora problem med källarfukt.

Hur påverkas området runt huset av dräneringen?

Vid dränering gräver vi ett ca 100-150 cm brett schakt vid husets källarvägg, vilket innebär att altaner och förstukvistar inom detta område måste stagas upp, flyttas eller rivas. Vi kan hjälpa till att flytta på större buskar och växter med vår grävmaskin. Gräsmattan är enkel att jämna till och så igen.

Vad kan jag förvänta mig efter utförd dränering?

Källaren ska efter dränering ha liknande klimat som husets övervåning, och källarlukten ska ha försvunnit. Tidigare fuktfläckar i källaren ska efter en tid ha försvunnit.

Hur mycket kostar en dränering av huset?

En prisuppskattning via telefon är svår att göra då vi måste se och mäta jsut era förutsättningar. Saker som påverkar priset är storleken på villan, konstruktion samt mark- och jordförhållanden. Det finns också ett antal olika åtgärder att välja mellan. Vi erbjuder oss att kostnadsfritt komma hem till er för att inspektera och därefter lämna ett exakt pris.
För att ge en fingervisning brukar priset variera mellan ca 65 000 och 135 000 kr.

<< Dränering | Upplägg av dräneringsarbetet >>

 

Kontakta oss

Kostnadsfritt offertförslag för mer information ring 08-798 88 80

im2

Kostnadsfri offert