VÄLKOMMEN TILL SVENSKA FUKT AB

Vi kan fuktskydd & fuktutredning

Svenska Fukt entreprenadverksamhet är uppdelad i tre affärsområden.

AO Mark & Anläggning som utför arbeten såsom enskilda avlopp, grundisolering, krypgrundslösningar, dränering, källargolv, VA-arbeten, grundläggning och övriga markjobb.

AO Fukt & Vattenskador har specialiserat sig på sanering av fuktskador och vattenskador. Vi river torkar och återställer med efterföljande byggservice.

Vi utför även badrumsrenoveringar och stambyten. Fuktutredningar av olika slag, som till exempel fuktmätningar för avgränsande kontroller, ingår också i verksamheten.

AO Vinterunderhåll genomför i huvudsak arbeten såsom snöröjning, plogning och halkbekämpning.
Verksamheten är jourbaserad 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan!

 

Svenska Fukt arbetar för att vara en heltäckande leverantör av fukt- och vattensäkra konstruktioner för såväl insida som utsida av fastigheter.

För mer information ring 08-798 88 80